SERVEIS

TOT EN SERVEIS TOPOGRÀFICS:

S'ofereixen el màxim de facilitats per resoldre qualsevol tipus de problema topogràfic, i per fer-ho tenim a la seva disposició tot tipus de serveis. Si aquests no s’ajusten a les seves necessitats no dubti en explicar-nos-les per trobar la millor solució.

- Topografia:

· Aixecaments topogràfics de tot tipus.
· Estats actuals de tot tipus.
· Amidaments de finques.
· Actualitzacions del Cadastre.
· Delimitacions de terrenys.
· Parcel·lacions.
· Segregacions.
· Agregacions.
· Anivellaments.
· Perfils longitudinals i transversals.
· Cubicacions.
· Control d'extraccions de pedreres.
· Delineació per a arquitectura i enginyeria.
· Digitalització de plànols.


- Obra Civil i Edificació:

· Encaix de projectes.
· Replanteigs d'obres.
· Control i seguiment d'obres.
· Amidaments d'obres.
· Càlcul i cubicació de moviments de terres.
· Perfils longitudinals i transversals.
· Assistència Tècnica d'obres.
· Plànols As-Built.