EXPERIÈNCIA

ÀMPLIA EXPERIÈNCIA AL SEU SERVEI.

Per poder assolir aquesta experiència, als coneixements tècnics adquirits al llarg de la carrera i etapa de formació, també s'hi afegeixen tots els coneixements laborals, iniciats l’any 2005, treballat en els diferents àmbits relacionats amb la nostra professió:

Treballs i col·laboracions més rellevants:

- Topografia:

· Aixecaments topogràfics de varis trams de la carretera Me-1.
· Aixecament topogràfic per a l'ampliació del Polígon Industrial de Ciutadella (POICI).
· Aixecament topogràfic de les zones verdes municipals de Sa Caleta, Cala Blanca i Cala'n Bosch.
· Aixecament topogràfic de la Plaça des Pins de Ciutadella de Menorca.
· Aixecament topogràfic del camí d'accés a la platja de Son Saura.
· Aixecament topogràfic per a la Comunitat de Regants des Caragol.
· Aixecament topogràfic del Lago de Cala'n Bosch.
· Aixecament topogràfic de la zona verda municipal de la urbanització de Son Parc.
· Aixecament topogràfic del recinte del Parc de Bombers de Maó.
· Aixecament topogràfic de la Planta de Residus de Milà.
· Aixecament topogràfic de la finca i antigues bateries militars Llucalari, Alaior.
· Aixecament topogràfic dels vials de la urbanització de Cala'n Porter.
· Aixecament topogràfic dels vials de la urbanització de Son Cabrisses, Ciutadella de Menorca.
· Estudi de la xarxa de pluvials d'Alaior.
· Múltiples aixecaments topogràfics de vials i zones urbanes.
· Múltiples aixecaments topogràfics de parcel·les i finques particulars.
· Varis projectes de segregació i/o agregació.


- Obra Civil i Edificació:

· Ampliació Polígon Industrial La Trotxa, Alaior.
· Nou traçat col·lector d'aigües pluvials d'Alaior.
· Nova rotonda de Binixíquer (Me-12).
· Nova sala polivalent de Ferreries.
· Projecte d'urbanització del sector IV de Binisafúller.
· Replanteig del Parc Solar de Son Salomó, Ciutadella de Menorca.
· Nova deixalleria de Ferreries.
· Centre Penitenciari de Menorca, Maó.
· Adequació del Camp de Vols de l'Aeroport de Menorca.
· Replanteig de noves barres d'aturada de l'Aeroport de Menorca.
· Reasfaltat de la carretera des Grau (Me-5).
· Nova Variant de Ferreries.
· Control periòdic de les extraccions de vàries pedreres.
· Construcció del pont sobre el torrent dels Alocs.
· Millora de la carretera Me-1 en el seu tram entre Maó i Alaior.
· Múltiples replanteigs de petites i grans obres d'edificació.


Estem a la seva disposició per seguir col·laborant per dur a terme els seus projectes.